Tag Archives: .htaccess

สำหรับผู้ที่จะทำ Avatar ให้สุ่มภาพที่เตรียมใว้ทุกครั้งที่ Refresh หน้าเว็บนั้น

สิ่งที่จะต้องมี
Webhosting ที่รองรับ PHP+.Htaccess
แล้วก็รูปภาพจะกี่รูปก็ได้ แต่ต้องขนาดเดียวกันทุกรูป

ถ้ามีอยู่แล้วก็ลงมือทำกันเลยครับ
เริ่มจากสร้างโฟลเดอขึ้นมาใหม่1โฟลเดอ ชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วก็นำรูปภาพที่เตรียนใว้ ไปเก็บใว้ในโฟลเดอนั้น

เปิดโปรแกรม Notepat แล้ว copy โค๊ดข้างล่างไปวาง

<?php
$files = glob('{*.PNG,*.png,*.JPG,*.jpg,*.GIF,*.gif}', GLOB_BRACE);
readfile($files[array_rand($files)]);
?>

จากนั้นsave เป็นไฟล์ชื่อ rotate.php (เปลี่ยนตรง save as type เป็น all file ด้วย)

แล้วก็เปิดโปรแกรม Notepat แล้ว copy โค๊ดข้างล่างไปวาง

RewriteEngine On
RewriteRule ^.*$ rotate.php

จากนั้นsave เป็นไฟล์ชื่อ .htaccess [(เปลี่ยนตรง save as type เป็น all file ด้วย)ถ้าsaveเป็นชื่อนี้ไม่ได้ ให้ไปเปลี่ยนชื่อตอนอยู่บน host]

นำไฟล์ทั้งหมดไปใว้ในโฟลเดอที่เตรียมใว้ข้างต้น แค่นี้ก็นำไปใช้ได้แล้วครับ

วิธีใช้ก็ให้นำ url ของโฟลเดอนั้นไปใช้โดยเรียกไฟล์ rotate.gif (ชื่ออะไรก็ได้ขอให้นามสกุลเป็นไฟล์รูปภาพเช่น png, jpg, jpeg, gif)

* ที่สามารถเรียกไฟล์อะไรก็ได้เพราะว่าเราได้เขียน .htaccess ใว้แล้วว่าให้เรียกไฟล์ชื่ออะไร นามสกุลอะไรก็ตาม ให้ไปเรียกไฟล์ rotate.php
** ที่ผมให้ใช้นามสกุลของไฟล์ที่เป็นรูปภาพนั้น เพราะว่าส่วนมากตามฟอรั่มต่างจะให้ใช้ url ที่เป็นไฟล์รูปภาพ ทำให้ไม่สามารถใช้ url ของ rotate.php ได้(เพราะ.phpไม่ใช้ไฟล์รูปภาพ)