การเปลี่ยน Port FTP ในการ Auto Update WordPress

ตัวของ WordPress มีระบบ Auto Update ทั้งส่วน Core script และ Plugin แต่เนื่องจากบางโฮสมีการเปลี่ยน Port FTP ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้เราไม่สามารถใช้ระบบ Auto Update ของ WordPress ได้โดยปรกติ
ถ้าเราต้องการใช้ระบบ Auto Update ของ WordPress แล้วโฮสของเราไม่ได้เปิดใช้งาน FTP ที่ Port 21 เราต้องทำการระบุเพิ่มว่าโฮสของเราใช้? ใหนในการเชื่อมต่อ? ระบุเพิ่มก็ง่ายๆโดยการเพิ่ม : (Port FTP ที่ใช้) ต่อท้ายในช่อง ชื่อโฮสท์(Hostname) รูปแบบก็จะเป็น hostname:portftp เช่น localhost:2121

ใส่ความเห็น